Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NÚI THÀNH là Công ty Xây dựng được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ nói chung và Thành phố HCM nói riêng, nhằm đóng góp cho đất nước những công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở, đường dây và trạm điện, giao thông thuỷ lợi..vv ​CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NÚI THÀNH là một trong những doanh nghiệp được thành lập nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển và đổi mới của xã hội.
SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH

SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH

- Chúng ta sẽ trở thành nhà thầu dẫn đầu trong phân khúc thị trường chất lượng cao mà chúng ta đã lựa chọn. - Luôn ứng dụng kỹ thuật & công nghệ dẫn đầu trong cung cách điều hành, hệ thống quản lý chất lượng và thi công xây lắp. - Đầu tư phát triển con người, nâng cao năng lực làm việc cá nhân là giá trị cốt lõi cho sự phát triển & ổn định của công ty. - Tạo môi trường làm việc năng động, mang lại lợi ích cho người làm việc và cho khách hàng. - Đóng góp tích cực cho lối sống văn hóa, lành mạnh và cho sự phát triển của XH.
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
facebook