Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 11/10/2016 - 5:18 PM

Giám đốc: 1 người

Kế toán: 2 người

KTS      : 5 người

Kỹ sư  : 7 người

Đốc công : 5 người

Công Nhân tay nghề cao : 30 người

Bài viết khác

facebook