Giới thiệu

SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH

Ngày đăng: 20/09/2016 - 11:11 AM

SỨ MỆNH

- Chúng ta sẽ trở thành nhà thầu dẫn đầu trong phân khúc thị trường chất lượng cao mà chúng ta đã lựa chọn.
- Luôn ứng dụng kỹ thuật & công nghệ dẫn đầu trong cung cách điều hành, hệ thống quản lý chất lượng và thi công xây lắp.
- Đầu tư phát triển con người, nâng cao năng lực làm việc cá nhân là giá trị cốt lõi cho sự phát triển & ổn định của công ty.
- Tạo môi trường làm việc năng động, mang lại lợi ích cho người làm việc và cho khách hàng.
- Đóng góp tích cực cho lối sống văn hóa, lành mạnh và cho sự phát triển của XH.

       
MỤC TIÊU KINH DOANH

Về lĩnh vực Thi công:
- Trở thành công ty xây dựng chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công trình vốn tư nhân có dịch vụ chất lượng cao.
Xây dựng thành công những công trình đúng theo tâm niệm của “nhà thiết kế” và phù hợp với mong muốn của chủ đầu tư.
Quản lý chất lượng xây dựng theo một chuẩn mực được định trước, có tổ chức.

- Về lĩnh vực Tư vấn đầu tư:
Trở thành công ty tư vấn đầu tư uy tín tại khu vực Tp. HCM.
Mục tiêu trên hết là dự án đạt hiệu quả cao.
Thoả mãn yếu tố Môi trường & phát triển xã hội là trách nhiệm và nghĩa vụ của người tư vấn.

Bài viết khác

facebook